The Ben gone

1 min 42 words
Benjamin ilhan Goren Placeholder text describing the default author's avatar.


(Eng) The Ben gone

The thing made me was me

You took it from me,

Remaing, is me.

This is disparate, not me..

(Tr) Giden Ben


Beni ben yapan bendim.

O beni benden aldınız,

Kalan, benim.

Bu ben bambaşka, ben değil..