Iletisim sorunlarina bir oneri

2 min 348 words
Benjamin ilhan Goren Placeholder text describing the default author's avatar.


(Tr) İletişim sorunları ve çözüm önerisi

Genelde insanların davranışlarını kendimizce yorumlayıp ona göre hareket ediyoruz. Fakat karşıdakilerin neler hissettikleri, hangi ruh halinde olduklarını, sıkıntılarının neler olduğunu ve hangi amaçla hareket ettiklerini bilmiyoruz. Bunlar hakkında bir şekilde yeterince bilgi edinmek gerekiyor o insanı gerçekten anlamak ve harekete geçmek için.

Anlama çabamız sonucunda çıkabilecek en önemli parametre umutsuzluktur. Kendimizden hatırlarız, insan umutsuz olunca ne yaptığına dikkat etmiyor, bazen farkında bile olmuyor. Bu hal ile yaşıyor ve yaptıklarının sonucunun a veya b olması ile o kadar ilgilenmiyor. Bişeyler ile oyalanıyor olmak ona ilaç gibi geliyor. Manasız geçen hayat ciddi bir sorundur. Bunu aşmak için insanın hayalleri olmalı ve bunlara inanmalıdır. Gerçekleştirmek için yaptıklarını, yapması gerekenleri ve yapacaklarını bilip planlaması gerekir. Burda kendini bilmek ve sevmek çok önemlidir. İlk adım aslında budur. Bu adım olmadan diğerleri boştur. Yunus'un dediği gibi:

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Bu nice okumaktır

Kişiyi anlama çabamız sonucunda elde edilecek bir diğer önemli çıktı gururdur. Kişi tarafından söylenmiş olabilir, söylenmemiş olabilir; birşeyler bi insanın gururuna dokununca da umutsuzluk ile benzer bir durum ile karşılaşırız. Bir eksikliğin, problemin farkedilmesi insanın gururunu zedeleyebilir ve gururu incinmiş bir insan kontrolsüz olarak hareket edebilir ve genelde en yakınları olmak üzere çevresindekileri kırabilir. Bunun için konuşmalarda suçlayıcı tavırlardan kaçınmak gerekir. Çünkü böyle bir harekette çözüm değil çatışma ortamı yaratılır. Mesela bir problem belirtirken "sen" li değil "ben" li cümleler kurarak problemi aktarmalıyız. Örneğin;

"Sen bunu anlatamıyorsun" yerine "Ben bunu anlamayamıyorum"

şeklinde bir kullanım ile daha sağlıklı bir iletişim mümkündür. Bunda abartıya kaçmamak da önemli. Karşıdakine kendinizi problemli olarak göstermek ile sonuçlanabilir.

Son ve önemli olarak anlama çabamız sonucunda inatçılığı tespit edebiliriz. Bu durumda kişi yanlış olduğunu bilerek veya bilmeyerek bir şeylere odaklanabilir ve inadından dolayı vazgeçmez. Bu hem kendisi için hem çevresi için sorun yaratabilir. Çözüm için üzerinde inatlaştığı durumdan vazgeçirmek yerine daha güzel bir şeye odaklanması sağlanabilirse odak dağılacak ve kişi güzel olan şeye yönelecektir. Geçen süre içinde eski alışkanlık unutulacak ve yerine yenisi geçmiş olacaktır. Görülen o ki inat ve bağımlılık çok benzer şeyler olup çözümleri de yine çok benzerdir.

Anlam ve neşe bulmanız dileği ile..